Film

Film

Weergave:
  • Grafiek
  • Data
Jaar Waarde
2005 Aandeel nieuwe Nederlandse films op totaal aantal nieuwe films (%) 12.03704
2007 Aandeel nieuwe Nederlandse films op totaal aantal nieuwe films (%) 7.19178
2009 Aandeel nieuwe Nederlandse films op totaal aantal nieuwe films (%) 11.07784
2011 Aandeel nieuwe Nederlandse films op totaal aantal nieuwe films (%) 13.99417
2013 Aandeel nieuwe Nederlandse films op totaal aantal nieuwe films (%) 16.14731
2005 Bezoek bioscopen (x mln) 20.6
2007 Bezoek bioscopen (x mln) 23.1
2009 Bezoek bioscopen (x mln) 27.2
2011 Bezoek bioscopen (x mln) 30.6
2013 Bezoek bioscopen (x mln) 30.8
2005 Aantal verkochte beelddragers (x mln) 27.6
2007 Aantal verkochte beelddragers (x mln) 32.4
2009 Aantal verkochte beelddragers (x mln) 29.6
2011 Aantal verkochte beelddragers (x mln) 25.8
2013 Aantal verkochte beelddragers (x mln) 15.5
2005 Brutorecette bioscopen (mln €) 135.2
2007 Brutorecette bioscopen (mln €) 159.7
2009 Brutorecette bioscopen (mln €) 200.9
2011 Brutorecette bioscopen (mln €) 240
2013 Brutorecette bioscopen (mln €) 249.4

Sector:

Na een periode van groei is in 2013 het aantal bezoeken aan bioscopen en filmtheaters gestabiliseerd. Bijzonder waren de goede prestaties van de Nederlandse film: één op de vijf verkochte bioscoopkaartjes was voor een Nederlandse titel. Verder is de Video-on-Demand-markt opnieuw gegroeid, ten koste van de fysieke distributie van films. 

Bioscoopjaar 2013

In 2013  waren er geen grote hitfilms zoals de 23e James Bond film Skyfall (2012) en de Nederlandse film Gooische Vrouwen (2011). Deze films wisten destijds elk twee miljoen Nederlanders naar de bioscoop te trekken. Desondanks vonden er in 2013 ruim 200.000 bioscoopbezoeken meer plaats dan in 2012. Daarmee is het bioscoopbezoek 0,8%  gestegen. Ten opzichte van 2005 is het bioscoopbezoek gegroeid met bijna 50%. Dit heeft een aantal redenen. Zo was er in 2009 dankzij de film Avatar een hernieuwde belangstelling voor 3D-bioscoopvoorstellingen en is er door de bioscoopbranche flink geïnvesteerd in moderne, nieuwe bioscoopzalen. Het aantal bioscoopzalen is ongeveer met een vijfde gegroeid en alle bioscoopzalen zijn gedigitaliseerd. Daarnaast is de Nederlandse bevolking gegroeid met een half miljoen mensen. Uitgaande van een gemiddelde bezoekfrequentie van twee keer per jaar per hoofd van de bevolking betekent dit één miljoen extra bioscoopbezoeken.

Trend 1: Bezoek aan Nederlandse films

Bijzonder goed waren de prestaties van Nederlandse films vorig jaar. Eén op de vijf verkochte bioscoopkaartjes was voor een Nederlandse titel. Er waren maar liefst 21 Nederlandse filmtitels die meer dan 100.000 bioscoopbezoekers trokken (de ‘Gouden Films’). Het bioscoopbezoek aan Nederlandse films is in 2013 gestegen naar 6,3 miljoen. Het marktaandeel is vier procentpunten boven het gemiddelde niveau van de afgelopen zes jaar. De toegenomen populariteit zou te maken kunnen hebben met de professionalisering van de filmproductie en de verbeterde marketing ervan. De taal ­- verstaanbaar en herkenbaar - is de belangrijkste factor waarom Nederlandse films aantrekkelijk worden gevonden. 

Trend 2: Veranderingen samenstelling bioscooppubliek

Het  bioscooppubliek is aan het veranderen. De oudere leeftijdsgroepen vormen een steeds belangrijkere doelgroep. Inmiddels komt de helft van alle bioscoopbezoeken voor rekening van 40-plussers. Dit is enerzijds het gevolg van de vergrijzing in Nederland; in 2009 was nog 15% van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2039 zal dit naar verwachting zijn opgelopen tot 26%. Het aantal bezoekers onder deze leeftijdsgroep neemt ook toe; in 2012 ging 31% van de 65-plussers naar een bioscoop of filmtheater, in 2013 is dit gestegen naar 36%. Anderzijds zijn er de laatste jaren minder bioscoopbezoekers onder jongeren. Oftewel de groep jongeren die naar de bioscoop gaat is kleiner geworden, desondanks is deze groep nog steeds sterk vertegenwoordigd in het totale bioscoopbezoek en hebben jongeren tot en met 29 jaar een marktaandeel van 40%.

Trend 3: Digitalisering in de Nederlandse filmsector

Sinds 2012 vertonen alle bioscopen en filmtheaters in Nederland films met digitale projectoren. Dit heeft geleid tot meer (en ook verschillende) filmvoorstellingen per zaal. Dit geldt voor alle type bioscopen, van filmhuizen tot de bioscoopconcerns. Ook hebben veel bioscopen in de afgelopen jaren hun openingstijden verruimd. Hierdoor heeft de bezoeker een ruimere keuze en kan de filmprogrammering  sneller en beter worden afgestemd op de wensen van het publiek. Daarnaast is de populaire all-you-can-watch Video-on-Demand (VoD) service van Netflix sinds 2013 ook beschikbaar in Nederland. Naast deze grote internationale aanbieder zijn er ook nieuwe lokale VoD diensten die een dergelijke model aanbieden zoals Videoland Unlimited en sinds kort NLziet (een samenwerking van NPO, RTL en SBS). Inmiddels kijken 2,7 miljoen huishoudens via VoD naar films en televisieseries. Deze markt van digitale filmdistributie is met 23% in omzet gegroeid, wat ten koste gaat van de fysieke filmdistributie op DVD (-32%). De twee distributievormen groeien in omzet steeds meer naar elkaar toe. Digitale distributie heeft inmiddels een marktaandeel van 35%. Per saldo is de totale omzet van home video gedaald naar 252 miljoen euro (-12,5%). Zie ook de bovenstaande grafiek. 

Benchmark Europa

Hoewel in Nederland een kleine plus te zien is in het bioscoopbezoek, is het bioscoopbezoek in Europa licht gedaald. Bioscopen in de 29 landen vertegenwoordigd door The International Union of Cinema (UNIC) — de EU plus Noorwegen, Rusland, Turkije, Zwitserland en Israël — verkochten 2,2% minder bioscoopkaartjes. Vooral bioscopen in Spanje (-15%), Portugal (-9%), Zwitserland (-14%), Zweden (-10%) en Duitsland (-12%) hebben minder bezoekers mogen ontvangen. Rusland en Turkije hebben met respectievelijk +12% en +14% de grootste groei in bioscoopbezoek doorgemaakt. Per saldo is het bioscoopbezoek dus ongeveer gelijk gebleven.

Tekst Dimitri Lahaut, beeld NFF/Ramon Mangold.