Beeldend

Beeldend

Weergave:
  • Grafiek
  • Data
Jaar Waarde
2005 Aantal contracten kunstkoopregeling 3397
2007 Aantal contracten kunstkoopregeling 3149
2009 Aantal contracten kunstkoopregeling 2427
2011 Aantal contracten kunstkoopregeling 1876
2013 Aantal contracten kunstkoopregeling 1392
2005 Gemiddelde ranking Nederlanders onder 1000 meest geëxposeerde kunstenaars wereldwijd 492.65
2007 Gemiddelde ranking Nederlanders onder 1000 meest geëxposeerde kunstenaars wereldwijd 456.1
2009 Gemiddelde ranking Nederlanders onder 1000 meest geëxposeerde kunstenaars wereldwijd 470.15
2011 Gemiddelde ranking Nederlanders onder 1000 meest geëxposeerde kunstenaars wereldwijd 462.35
2013 Gemiddelde ranking Nederlanders onder 1000 meest geëxposeerde kunstenaars wereldwijd 470.15
2005 Aantal leden NGA (galeries) 211
2007 Aantal leden NGA (galeries) 180
2009 Aantal leden NGA (galeries) 175
2011 Aantal leden NGA (galeries) 158
2013 Aantal leden NGA (galeries) 133
2005 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 2.18768
2007 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 2.26244
2009 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 2.16272
2011 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 1.86969
2013 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 1.81

Sector:

De beeldende kunstensector is in beweging. Hoewel de meer traditionele vormen van kunstverspreiding via bijvoorbeeld galeries onder druk staan, barst het van de initiatieven ‘onder de radar’ met pop-up galeries en broedplaatsen.

Trend 1: positie galeries verandert

In de beeldende kunsten hebben de economische crisis en de digitalisering het galeriewezen niet onberoerd gelaten. In 2014 telt Nederland 475 galeries, 14% minder dan in 2010. De omzet van de galeries kromp zelfs met 27%. Incidentele kunstkopers kochten in 2014 minder vaak kunst en voor minder geld . Frequente kunstkopers daarentegen, hielden de kunstkoop zowel in frequentie als op financieel vlak op pijl. Het zijn vooral de commerciële bedrijven die minder in kunst zijn gaan investeren. Ook in de vorm van kunstkoop is het een en ander  veranderd. Terwijl aankopen via galeries afnamen, zijn aankopen via beurzen en onlineplatforms wel gestegen. In 2006 had 9% van de kunstkopers wel eens online kunst gekocht, in 2014 was dat al 33%.

Trend 2: Pop-ups en broedplaatsen

Hoewel de jonge aanwas in galeries achterblijft, staat de jonge generatie kunstenaars alles behalve stil. De beeldende kunstensector weet als geen ander gebruik te maken van de meer dan 50 miljoen m² leegstaande bedrijfsruimte, woningbouw en kantoorruimte in Nederland. In de rafelranden van de steden ontstaan broedplaatsen, in de winkelstraten nemen jonge kunstenaars tijdelijk hun intrek in lege winkelpanden met pop-up galeries- en ateliers. Een groot deel van de beeldend kunstenaars beweegt zich ‘onder de radar’, de sector wordt gekenmerkt door tijdelijke huisvesting en vluchtige en dynamische initiatieven.

Trend 3: Cross-overs andere domeinen

Grenzen in de beeldende kunst vervagen. Interdisciplinariteit wordt steeds belangrijker, meer kunstenaars zetten zich in voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in andere domeinen, zoals de gezondheidszorg.  Beeldend kunstenaars hebben daardoor moeite met hun zichtbaarheid: hun beroepspraktijk wordt steeds meer hybride. Daarnaast wordt het werk van beeldend kunstenaars steeds meer gekenmerkt door mediagebruik zoals film. Het onderscheid tussen professionele kunstenaars en amateurs wordt poreuzer. 

Tekst Ineke van Hamersveld en Lisa van Woersem, beeld Flickr / FaceMePlz