Over de Cultuurindex

De Cultuurindex Nederland, een soort AEX-index voor cultuur, biedt een unieke, nationale reflectie op de staat van cultuur op basis van meer dan 80 indicatoren. Gegroepeerd in vraag, aanbod, financiering en concurrentie, presenteert de cultuurindex statistieken over zowel commerciële als non-profit sectoren. De cultuurindex brengt het omvangrijke palet aan cijfers bij elkaar om (overkoepelende) ontwikkelingen over langere termijn te analyseren. De cijfers zijn geïndexeerd over de periode 2005-2013. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de vitaliteit van cultuur in Nederland.

Cijfers en resultaten

  • De pijler Capaciteit toont cijfers over het aanbod van kunst en cultuur.
  • De pijler Participatie laat trends in de vraag naar kunst en cultuur zien.
  • De pijler Geldstromen omvat financiële gegevens over de cultuursector.
  • De pijler Concurrentie toont cijfers over de relatieve positie van de Nederlandse cultuursector.

Download alle gegevens over 2005-2013: BestandCultuurindex 2015.xlsx
Of stel zelf een cultuurindex samen via: Filter de index.

In publicaties bundelt en analyseert de Cultuurindex Nederland cijfers en trends binnen cultuursectoren.

Publicaties: Staat van Cultuur

Veel verzamelde gegevens zijn jaarlijks beschikbaar, maar enkele cijfers worden minder vaak uitgebracht. Daarom wordt de Cultuurindex Nederland één keer per twee jaar bijgewerkt. De cultuurindex analyseert vervolgens de cijfers en achterliggende trends en ontwikkelingen. De tweejaarlijkse publicatie De Staat van Cultuur beschrijft de resultaten van dit onderzoek. 

Duo-uitgave

De Staat van Cultuur 2 zoomt in op de ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film. De publicatie is een duo-uitgave met Boekman 105 Culturele Koersen, welke voorziet in een meer diepgaande analyse van sectoroverstijgende trends, zoals bijvoorbeeld de opmars van zzp'ers in de kunsten, digitalisering en festivalisering. De artikelen uit het tijdschrift zijn los te koop. 

Partners Cultuurindex Nederland

De Boekmanstichting, studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid te Amsterdam, en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB-fonds en Fonds 21 in staat gesteld om de Cultuurindex Nederland te ontwikkelen. De Boekmanstichting en het SCP werken daarbij intensief samen met het culturele veld, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, universiteiten, brancheorganisaties en onderzoeksinstituten. De cijfers in de cultuurindex worden dan ook door partners binnen en buiten de kunstwereld aangeleverd. De Cultuurindex Nederland is een variatie op de National Arts Index zoals die enige jaren terug in de VS is ontwikkeld.