Nieuws per maand

Schaalverkleining in de creatieve industrie

Het aantal banen en het aantal vestigingen in de creatieve industrie groeit, terwijl het aantal grote bedrijven afneemt. Zo blijkt uit de Monitor Creative Industrie 2014, die op 9 december jl. werd gepresenteerd in het mediapark te Hilversum. De sector bestaat meer en meer uit eenmansbedrijven, die allemaal bij elkaar opgeteld minder verdienen dan eerder in de creatieve industrie werd verdiend. Let op! In de cijfers in de Moniter Creatieve Industrie staat een baan niet gelijk aan één Fte, maar wordt zowel een fulltime functie als een parttime functie als baan geteld.

Aantal museumvrijwilligers blijft groeien

Zo blijkt uit de museumcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 december jl. bekend maakte. Het aantal vrijwilligers groeide van 2005 tot en met 2013 met ruim 60%, de tijd die vrijwilligers zich inzetten verdubbelde zelfs ruim! Aan de ene kant een teken dat veel mensen zich betrokken voelen bij de museumsector en bereid zijn een steentje bij te dragen, aan de andere kant wellicht een teken van verkapte werkloosheid.

Cultuur in Beeld 2014 gepresenteerd

Op maandag 1 december presenteerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld op de gelijknamige conferentie. Deze publicatie bevat cijfers en duiding van (gesubidieerde) culturele instellingen. De toon van Minister Bussemaker tijdens de presentatie van Cultuur in Beeld 2014 was redelijk positief. Cultuurparticipatie is relatief hoog in Nederland en veel instellingen hebben het hoofd boven water weten te houden. Toch is er lang niet alleen reden tot vreugde.

Culturele instellingen in de rode cijfers

Afgelopen donderdag publiceerde NRC Handelsblad cijfers waaruit blijkt dat in het eerste jaar van de cultuurbezuinigingen zestien grote instellingen, waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater en de Nationale Opera, in de rode cijfers zijn beland. NRC Handelsblad bekeek 43 jaarverslagen van orkesten, theatergezelschappen en musea. De musea deden het relatief goed, de podiumgezelschappen hebben het moeilijker.

CBS maakt bibliotheekcijfers 2013 bekend

Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte vandaag de bibliotheekcijfers over 2013 bekend. De cijfers kwamen naar buiten twee dagen nadat de Eerste Kamer de nieuwe Bibliotheekwet heeft aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Deze wet regelt onder andere de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvoor van de Rijksoverheid.

Nieuwe monitor creatieve industrie

In navolging van het artikel in De Staat van Cultuur, is TNO een kennisproject gestart om een instrument (monitor) te ontwikkelen om de waarde van de creatieve industrie voor andere sectoren aan te tonen. Om meer inzicht te krijgen in deze claim, doet TNO onderzoek naar de innovatiekracht, mobiliteit en ontwikkelingen binnen de creatieve sector in relatie tot andere (top)sectoren. Dit doet zij in samenwerking met CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland. 

Pagina's