Nieuws per maand

Cultuurindex Nederland presenteert actuele trends in (regionaal) perspectief tijdens Cultuur in Beeld

Christopher Dominic The Hague Skyline

Op 14 december organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie: Cultuur in Beeld. Op het programma staan discussies en presentaties over het centrale thema Ruimte voor Cultuur. Ook de Cultuurindex Nederland is geselecteerd om nieuwe inzichten met u te delen!

Aanvullende grafieken over de inzet van vrijwilligers door culturele instellingen

In het Boekman-artikel 'Vrijwilligers in de culturele sector in opmars' (Boekman #103, juni 2015), is toegezegd om aanvullende grafieken over de inzet van vrijwilligers door culturele instellingen te publiceren. Hiervoor is een aparte webpagina aangemaakt op Cultuurindex.nl Via deze link komt u uit bij de betreffende webpagina.

Foto: Tomek Whitfield

Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark: een bescheiden zevende plaats voor Brabant

Vier Brabantse kunstorganisaties, De Kunst van Brabant, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en bkkc (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur), hebben onderzoek laten doen naar de culturele positie van de provincie in vergelijking met andere provincies. De opdracht is uitgevoerd door Henk Vinken van het onderzoeksbureau Pyrrhula, die ook zeer nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de landelijke Cultuurindex Nederland van de Boekmanstichting.

CBS: veel meer bezoekers grote musea

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011. De grote musea telden 3,2 miljoen bezoekers extra. Bij de kleine en middelgrote musea zijn de bezoekersaantallen niet of nauwelijks gestegen, of zelfs licht gedaald.

Provincies bezuinigen vooral op kunsten: gemiddeld 40%

De provincies besteden in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) dan in 2011. Van totaal € 328 mln. in 2011 blijft nog € 254 mln per jaar over. Erfgoed wordt ontzien, maar op kunsten wordt gemiddeld 40% bezuinigd. Dit brengt in diverse provincies de culturele infrastructuur en cultuureducatie in gevaar. De verschillen zijn groot: Overijssel bezuinigt met 75% en houdt in 2015 maar € 14 mln. van de € 57 mln. in 2011 over.

Pagina's