Nieuws per maand

Minder omzet uitgeverijen

Minder omzet uitgeverijen

Uitgeverijen hebben in 2015 minder omzet behaald dan een jaar eerder, aldus het CBS. Het was het zevende jaar op rij dat de branche kampte met een omzetdaling. De omzet van uitgeverijen ligt ruim een kwart lager dan in 2008. Een op de vijf banen is sinds die tijd bovendien verdwenen.

Netflix in opmars, ten koste van het ‘gewone’ televisie kijken?

Netflix in opmars, ten koste van het ‘gewone’ televisie kijken?

Netflix maakt wereldwijd een opmars in de film- en televisiesector. De streamingdienst geeft abonnees voor een vast bedrag per maand toegang tot een collectie aan films, documentaires en series. In Nederland groeit het aantal Netflix-abonnees in snel tempo, van 620.000 in 2014 naar 1,1 miljoen in 2015 (Zie Nu.nl). In de Amerikaanse televisiesector zorgt de opkomst van Netflix voor dalende kijkcijfers bij tv-zenders, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Wie verzorgt cultuureducatie? CBS start nieuw onderzoek

onderzoek aanbodzijde cultuureducatie

Het aanbod van cultuureducatie in Nederland is niet eenvoudig in beeld te brengen. De cultuurindex geeft inzicht in één type aanbod, met de indicator aantal centra voor de kunsten. Maar private aanbieders van cultuureducatie maken een opmars (Van Eijck & Van de Zant, 2015). Om het aanbod aan educatie op het gebied van kunst- en cultuur beter inzichtelijk te maken, heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nieuw onderzoek opgezet.

Boekmantijdschrift #105 in het teken van update Cultuurindex Nederland

Onder de titel Culturele koersen laat Boekman 105 de (soms) grote verschuivingen zien die in de culturele sector gaande zijn. Het zijn gemengde berichten van meer en minder aanbod, bezoek en consumptie. Tegenover de verschraling van het aanbod in kleine gemeenten en krimpregio staat bijvoorbeeld de nog steeds groeiende evenementisering en festivalisering.

CBS: Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Deze hebben hiermee een prominente plek naast de uitleenfunctie van bibliotheken verworven. Iets minder dan een kwart  betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).
 

Pagina's