Nieuws per maand

Jaarcijfers VNPF belichten poppodiumsector

Tijdens het congres Poppodia en -festivals op 14 september 2016 presenteerde de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. De cijfers geven inzicht in activiteiten, inkomsten en uitgaven van poppodia ens popfestivals. Hier zoomen we in op de cijfers over de poppodia [i]. Welke activiteiten organiseren zij, en wat zijn de inkomsten en uitgaven?

Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen

Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen

Uit cijfers van CBS en de Koninklijke Bibliotheek blijkt dat de Nederlandse openbare bibliotheeksector in 2015 3,8 miljoen geregistreerde lidmaatschappen had. Dit is ongeveer evenveel als het jaar ervoor; de daling van het aantal leden is hiermee - althans voor 2015 - tot stilstand gekomen. Ook het aantal uitleningen is na een periode van daling, recent gestabiliseerd door een stijging in aantal uitleningen van jeugdboeken.  

Culturele Atlas Brabant belicht professionele kunstensector in Noord-Brabant

Flickr Becky Stern

Recentelijk is de Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 verschenen. De monitor geeft voor de tweede maal inzicht in de professionele kunstensector in de provincie Noord-Brabant. Het biedt een overzicht van enquêteresultaten met betrekking tot de jaren 2011, 2013 en 2014. Men hoopt hiermee trends en ontwikkelingen in het provinciale culturele veld te signaleren.

Nieuw onderzoek: Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?

Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?

Saskia Franssen en René Bekkers, beiden verbonden aan de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam, presenteerden 10 juni 2016 hun onderzoek naar fondsenwerving in de culturele sector. Verschillende aspecten namen zij onder de loep; van de fondsenwervingsactiviteiten van culturele instellingen, tot de geefintenties van (vermogende) Nederlanders en bedrijven en hun daadwerkelijke giften en sponsoring.

Nederlandse filmsector in kaart met nieuwe feiten en cijfers

Voor de Nederlandse film, filmmakers en filmindustrie was 2015 een succesvol jaar, zo constateert het Nederlands Filmfonds. Ook Stichting Filmonderzoek is positief gestemd over de filmsector in de Bioscoopmonitor 2015. Maar wat vertellen de nieuwe cijfers over de filmsector in Nederland? De onderzoeken presenteren gemengde berichten.

Bioscoopaanbod en –bezoek

Pagina's