Ondernemingen/instellingen

Deze kernindicator omvat het aantal culturele ondernemingen of instellingen: onder meer het aantal bioscopen, het aantal musea en aantal openbare bibliotheekorganisaties in Nederland. De cijfers laten een daling zien ten opzichte van 2005.

Het indexcijfer voor de kernindicator aantal ondernemingen/instellingen, bestaande uit veertien indicatoren, is gedaald van 100 in 2005, tot 94 in 2013. Opvallend zijn de grote verschillen binnen deze categorie. Enerzijds zijn een aantal indicatoren flink gedaald. Zo zijn in 2013 het aantal openbare bibliotheekorganisaties en het aantal CD-winkels met respectievelijk de helft en twee derde gekrompen sinds 2005. Het aantal poppodia aangesloten bij de VNPF (Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals), het aantal galeries aangesloten bij de NGA (Nederlandse Galerie Associatie) en het aantal centra voor de kunsten is ongeveer met een derde gekrompen.

In sommige gevallen zijn de cijfers gedaald door fusies; zo worden er bijvoorbeeld minder VNPF-leden en bibliotheekorganisaties geteld, maar zijn er feitelijk nog veel podia en vestigingen of servicepunten van bibliotheken. Daarnaast is er een trend van nieuwe aanbieders van cultuur, zoals streaming diensten of online galeries, die in de cultuurindex niet zichtbaar zijn.

Terwijl veel indicatoren dalen, is het aantal bedrijven in de creatieve industrie juist gestegen, tot een indexcijfer van 178 in 2013. Een belangrijke oorzaak is schaalverkleining of versnippering; er zijn steeds meer (heel) kleine bedrijven actief.