Infrastructuur

De kernindicator infrastructuur laat het feitelijke aanbod aan cultuur zien, zoals het aantal museumtentoonstellingen, boeken of podiumkunstuitvoeringen. 

Negen indicatoren brengen de infrastructuur van de cultuursector in kaart. In de periode 2005-2013 stijgen deze cijfers gemiddeld met 4%. Het indexcijfer is tussen 2011 en 2013 wel iets gedaald. 

Opvallend zijn toenemende aantallen bioscoopdoeken en –stoelen. Door deze capaciteitsuitbreiding en door digitalisering, kunnen bioscopen een groter filmaanbod programmeren. Het aantal nieuw uitgebrachte films is ook toegenomen.

Terwijl de filmsector groeit, krimpt het bibliotheekwezen. Openbare bibliotheken hebben in 2013 een veel minder omvangrijke collectie dan in 2005, mede door fusies van bibliotheekorganisaties en -vestigingen. Verder neemt ook het aantal uitvoeringen in de podiumkunstensector af. Na een lange periode van groei, daalde dit aantal tussen 2011 en 2013.