Draagvlak

De kernindicator draagvlak toont trends in vrijwilligersinzet en giften van huishoudens in de cultuursector.

Bij kunst en cultuur zijn burgers (onder andere) betrokken door de sector financieel of als vrijwilliger te ondersteunen. Gemeten in vrijwilligersinzet en donaties van huishoudens, laat de kernindicator draagvlak in een sterke groei zien. Gemiddeld stijgen de onderliggende indicatoren zelfs met 66% tussen 2005 en 2013.

De positieve trend is deels te danken aan een stijging van giften van huishoudens, tot een recordbedrag in 2013. Deze toename wordt echter vooral gerealiseerd één heel hoge gift in dat jaar, waardoor er niet per se sprake is van een breed gedragen trend. Tussen 2005 en 2011 schommelt het totaalbedrag aan giften van huishoudens.

Vrijwilligersinzet is in de periode 2005-2013 gegroeid. Er werken steeds meer vrijwilligers in de podiumkunstensector, en ook de vrijwilligersinzet in musea is toegenomen. Werken met vrijwilligers is ook noodzakelijk door bezuinigingen en een meer projectmatige werkwijze in de culturele sector.