Cultuurconsumptie

Deze kernindicator brengt vier indicatoren over de aankopen van cultuurproducten in Nederland samen. Er is een sterke krimp te zien in deze cijfers over cultuurconsumptie.

In de periode 2005-2013 zijn de indicatoren over cultuurconsumptie gemiddeld met 43% gedaald. De consumptie van kunst en cultuurproducten neemt vooral snel af tussen 2011 en 2013, wanneer het indexcijfer met 23 punten daalt.

Er worden veel minder kunstwerken via de financieel gunstige Kunstkoopregeling verkocht, zo blijkt uit een daling in het aantal contracten Kunstkoopregeling.

Ook het aantal verkopen van muziekalbums en boeken daalt. Daarbij is ook digitale verkoop meegeteld. Maar de (geringe) gegevens die hier tot nu toe over bekend zijn, geven geen representatief beeld van de hele digitale consumptie. Zo zijn er in de cultuurindex (nog) geen cijfers beschikbaar over streaming van muziek, of over illegale downloads van muziek, en e-books. Ook de verminderde verkoop van beelddragers (blu-ray, dvd) geeft geen inzicht in de ontwikkeling van digitale filmconsumptie, zoals bijvoorbeeld via Video On Demand (VOD) diensten.

De dalende trends in consumptie suggereren dat consumenten minder vaak kiezen voor het aanleggen van bijvoorbeeld een eigen filmcollectie. In plaats daarvan geven ze de voorkeur aan toegang tot het (heel grote) aanbod van streaming diensten. Cultuurconsumptie neemt niet per se af, maar is wel aan veranderingen onderhevig.