Concurrentie nationaal

In de kernindicator concurrentie nationaal, brengen we in kaart hoe kunst en cultuur zich in Nederland ontwikkelt, ten opzichte van andere sectoren. De cijfers laten zien dat de creatieve sector relatief sterk is.

De tien indicatoren over de nationale concurrentiepositie van de Nederlandse cultuursector, tonen een opvallend positieve trend. Gemiddeld stijgen de cijfers met 28% in 2005-2013.

Het aandeel van de exportwaarde van muziek in de totale exportwaarde van Nederland is hier bijna geheel verantwoordelijk voor. Het aandeel is van bescheiden omvang (0,037%), maar inmiddels wél ruim drie keer zo groot dan in 2005. De trend is het gevolg van de groeiende populariteit van dance muziek van Nederlandse DJ’s in het buitenland. Daardoor nemen de inkomsten uit internationale optredens toe.   

Verder is er ook een aanzienlijke stijging in het aandeel van vrijwilligerswerk in de cultuursector in alle vrijwilligerswerk in Nederland. Culturele instellingen hebben ook steeds meer vrijwilligers nodig, in verband met bezuinigingen en een meer projectmatige werkwijze. 

Het aandeel van de exportwaarde kunstvoorwerpen in de totale exportwaarde van Nederland is daarentegen sinds 2007 juist afgenomen. Ook het aandeel giften aan cultuur in alle giften aan goede doelen is flink teruggelopen. Particulieren, fondsen en bedrijven bezuinigen meer op giften aan de cultuursector dan op giften aan bijvoorbeeld gezondheidszorg of internationale hulp. Bovendien heeft de economische crisis voor een algehele teruggang in giften van bedrijven gezorgd.