Concurrentie internationaal

De kernindicator concurrentie internationaal vergelijkt de positie van Nederlandse cultuurproducten en -producenten met die uit het buitenland. Zo wordt een positieve ontwikkeling zichtbaar.

Sinds 2005 is de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse cultuursector licht gegroeid, tot een indexwaarde van 112 in 2013. Het gaat vooral goed met de Nederlandse filmindustrie. In 2005-2013 is het aandeel van Nederlandse films in het totale filmaanbod toegenomen. De recette voor deze Nederlandse films vormen ook een groter aandeel in de totale bioscooprecette.

Ook in de muziekbranche winnen Nederlandse artiesten terrein. De zichtbaarheid van hun werk in de muziekmarkt is verbeterd, zo blijkt een stijging in het aandeel van Nederlandse muziekalbums en –singles in het totaal albums en singles.

Daar staat tegenover dat in de boekensector Nederlandstalige boeken tussen 2007 en 2013 juist steeds meer concurrentie ondervinden van (onvertaalde) buitenlandse titels. Hoewel in deze periode het aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels toenam, verschijnen er ook steeds meer anderstalige titels op de markt. Daardoor is het aandeel van Nederlandstalige boektitels in het totale aanbod boeken met 25 indexpunten gedaald ten opzichte van 2005.