Arbeidsmarkt

De kernindicator arbeidsmarkt brengt ontwikkelingen in vijf indicatoren samen. Gemiddeld zijn de indicatoren met 16% gestegen in 2005-2013. Maar de onderliggende cijfers tonen geen onverdeeld positieve trend.   

Op basis van cijfers over het aantal afgestudeerden in het kunstvakonderwijs, het aantal mensen dat binnen anderhalf jaar na afstuderen werkt in het eigen vakgebied en het aantal banen, toont de kernindicator arbeidsmarkt een stijging van 100 in 2005, naar 116 in 2013. Het aantal afgestudeerden in het hbo-kunstonderwijs is gegroeid, evenals het deel van deze afgestudeerden dat werkt in het eigen vakgebied, 1,5 jaar na afstuderen. Een groot deel van deze groep combineert meerdere inkomstenbronnen, binnen en buiten het eigen vakgebied. 

Het aantal banen in de creatieve industrie (bestaande uit Kunst en cultureel erfgoed, Media en entertainment en Creatieve zakelijke dienstverlening) is in 2013 hoger dan in 2005, maar groeit sinds 2011 niet verder. De eerdere toename is ook niet direct positief; het aantal banen zegt niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat men verdient. Over het algemeen werken in de creatieve industrie ook steeds meer mensen parttime, of op freelancebasis. Daardoor is het werkveld meer versnipperd geraakt.