Werkgelegenheid Media en Entertainment

De sector Media en entertainment het kleinste aandeel in het totale aantal banen in de creatieve industrie. Het aantal banen is vooralsnog groter dan in 2005, maar is sinds 2009 wel gedaald. Alleen in Film en in Live-entertainment groeit het aantal banen over de hele periode. Het aantal banen zegt echter niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat daarmee wordt verdiend. Veel mensen in de creatieve industrie werken parttime, of op freelancebasis. Daardoor raakt het werkveld versnipperd.

Bij het aantal banen, gaat het om zowel fulltime als parttime banen. Basis voor de werkgelegenheidscijfers is de LISA database

Bron: 

Bron: Monitor Creatieve Industrie 2014, iMMovator, Cross Media Network

http://www.immovator.nl/monitor-creatieve-industrie