Werkgelegenheid Kunst en Cultureel Erfgoed

Het aantal banen in Kunst en cultureel erfgoed is binnen de creatieve industrie in 2013 het meest omvangrijk. Dit aantal is met 35% gegroeid in 2005-2013, hoewel de groei wel sterk afvlakt tussen 2011-2013. De toename in het aantal banen vindt vooral plaats bij Podiumkunsten en Scheppende Kunsten. Dit is in ieder geval deels te verklaren door de grotere zichtbaarheid van autonome kunstenaars, doordat zij zich als ZZP’ers sinds 2008 verplicht moeten registreren. In de bedrijfstak Cultureel erfgoed neemt het aantal banen af.

Het aantal banen zegt overigens niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat men verdient. Over het algemeen werken in de creatieve industrie ook steeds meer mensen parttime, of op freelancebasis. Daardoor is het werkveld meer versnipperd geraakt.

* Bij het aantal banen, gaat het om zowel fulltime als parttime banen. Basis voor de werkgelegenheidscijfers is de LISA database.

Bron: 

Bron: Monitor Creatieve Industrie 2014, iMMovator, Cross Media Network

http://www.immovator.nl/monitor-creatieve-industrie