Werkgelegenheid Creatieve Zakelijke Dienstverlening

Het aantal banen in de Creatieve zakelijke dienstverlening laat een groei zien van gemiddeld 25% in 2005-2013. In zowel Vormgeving en ontwerp als Communicatie en informatie neemt het aantal banen toe. Banen in de laatste bedrijfstak, Communicatie en informatie, behoren grotendeels tot de reclamesector, en laten de meest omvangrijke toename zien. Over het algemeen is de groei sinds 2011 wel afgevlakt. Bovendien zegt het aantal banen niets over het aantal uren dat men werkt, of het inkomen dat men daarmee verdient. Veel mensen in de creatieve industrie werken parttime, of op freelancebasis. Daardoor is het werkveld meer versnipperd geraakt.

* Bij het aantal banen, gaat het om zowel fulltime als parttime banen. Basis voor de werkgelegenheidscijfers is de LISA database.

 

 

Bron: 

Bron: Monitor Creatieve Industrie 2014, iMMovator, Cross Media Network

http://www.immovator.nl/monitor-creatieve-industrie