Vrijwilligers podiumkunsten

In de podiumkunsten zijn veel vrijwilligers actief, het aandeel vrijwilligers verschilt echter per sector. Bij de poppodia aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF) werkte in 2013 64% van de medewerkers als vrijwilliger. Samen waren zij verantwoordelijk voor 29% van het aantal gewerkte uren. Bij de theaters en schouwburgen aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) werkten in 2012 in totaal 3.988 vrijwilligers, dat is 33% van het toaal aantal werkzame mensen. Oorzaken voor het hoge percentage vrijwilligers kunnen onder andere liggen in het groeiend aantal werklozen en het kleinere bestedingsbudget van podia, beide als gevolg van de economische crisis. Sinds 2012 neemt het totaal aantal vrijwilligers/stagiairs in de podiumkunsten echter weer wat af.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Vrijwilligers bij stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen worden hier niet meegerekend omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen voor deze instellingen geen hoofdactiviteit is. Het gaat zowel om stagiairs als om vrijwilligers.