Vrijwilligers in musea

Niet alleen de omvang van vrijwilligerswerk in aantal mensjaren, maar ook in aantal vrijwilligers is flink toegenomen, van 19.667 personen (index 100) in 2005 tot 32.170 personen (index 164) in 2013. Mogelijke oorzaken zijn de vergrijzing en een combinatie van (oudere) werklozen enerzijds en musea met bezuinigingsmaatregelen anderzijds, waardoor er steeds meer vrijwilliger inzetbaar zijn én ingezet worden.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline