Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling

Het totale aankoopbedrag van via de Kunstkoopregeling gekochte kunstwerken bedraagt in 2013 4,5 miljoen euro (na toepassing van inflatiecorrectie). Dit totaalbedrag ligt substantieel lager dan in 2005, toen het totaalbedrag nog 10,8 miljoen euro was. De daling van 59% heeft vooral plaatsgevonden in de periode 2007-2013. In 2013 is ook het aantal contracten met 59% afgenomen ten opzichte van 2005.

De kunstkoopregeling maakt het mogelijk om bij geselecteerde galeries kunstwerken (van minimaal 450 euro) die na 1945 door nog levende kunstenaars gemaakt op afbetaling te kopen. De koper betaalt 10% van het aanschafbedrag direct aan de galerie. Het resterende bedrag wordt rentevrij afgelost in maximaal drie jaar. De maximale lening is 7.000 euro. Het gemiddelde aankoopbedrag is in 2013 3.714 euro.

Uit marktonderzoek blijkt dat galeries in het algemeen steeds minder omzet maken, mede door de economische crisis en (als gevolg daarvan) verminderde consumentenbestedingen (zie: Van der Valk 2014). De daling in het totale aankoopbedrag via de Kunstkoopregeling past in deze trend. 

Bron: 

Het Mondriaanfonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds biedt consumenten de mogelijkheid door kunst te kopen op afbetaling zonder daar rente over te betalen. Deze rente wordt namelijk vergoed door het Mondriaanfonds.