Tijdsbesteding: bespelen muziekinstrument

Over de periode 2007-2013 nam de totale cultuurparticipatie volgens de LISS-data af. Het lijkt er op dat de mensen die nog wel aan amateurkunstbeoefening doen hier per saldo meer tijd aan besteden. Mogelijk komt dit doordat er voornamelijk jongeren afvallen die toch al relatief weinig tijd besteedden aan amateurkunstbeoefening. Het zou ook kunnen dat deze vormen van actieve cultuurdeelname, net als andere vormen van vrijetijdsbesteding, 'digitaal' zijn gegaan, en zich nu dus meer online dan offline afspelen.

Bron: 

Langlopende Internetstudie voor Sociale Wetenschappen (LISS panel).Het panel bestaat uit 5000 huishoudens en 8000 personen van 16 jaar en ouder, en is gebaseerd op een steekproef van huishoudens, getrokken door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het wordt uitgevoerd door CentERdata, een stichting voor onderzoek en gegevensverzameling verbonden aan Tilburg University. Door het ontbreken van gegevens voor jaar 2005, begint de index bij deze indicator op jaar 2007.