Overheidssubsidies kunst en cultuur

De subsidies van Rijksoverheid, provincies en gemeenten zijn in de periode 2005-2012* iets toegenomen, met 4% (na toepassing van inflatiecorrectie). In deze periode zien we echter een omslagpunt in 2009. Waar het indexcijfer van overheidssubsidies tussen 2005 en 2009 nog met 14 punten toenam, daalde het sinds 2009 weer met tien punten.

Onderzoek laat zien dat het Rijk verantwoordelijk is voor ongeveer 30% van het totaal aan cultuursubsidies; de 12 provincies samen voor 10% en de 408 gemeenten ongeveer voor 60% (zie: Boekman 103).

* Gegevens over de overheidssubsidies aan kunst en cultuur zijn voor 2013 niet beschikbaar. Gegevens over 2012 zijn daarom genoteerd bij 2013.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline.