Omzet verkoop boeken (incl. e-books)

Omzet uit verkoop van boeken is sinds 2006* met 24% gedaald, van 596 miljoen euro in 2006, naar 453 miljoen euro in 2013 (na toepassing van inflatiecorrectie).  De piek ligt in 2007. Er is na 2007 een negatieve trendbreuk te zien, waarbij het bedrag tussen 2007 en 2013 steeds verder daalt.

De opbrengsten uit verkoop van e-books zijn wel explosief gestegen. Deze stijging kan echter niet compenseren voor de algehele krimp in het aantal verkochte boeken. Vooralsnog is de boekenbranche echter succesvoller dan andere entertainmentbranches, in tijden van digitalisering en verminderde consumentenbestedingen.

* Voor omzet uit boekverkoop zijn de cijfers over 2006 gebruikt als basiswaarde voor de indexering, bij gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare cijfers over 2005.

Bron: 

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Het gaat om de totale omzet uit verkoop van algemene boeken (A-boeken). Educatieve en wetenschappelijke boeken maken geen onderdeel uit van deze reeks.