Omzet creatieve industrie

De omzet van de creatieve industrie is in de periode 2005-2013 afgenomen. Wanneer de bedragen worden gecorrigeerd voor inflatie, is er een krimp van 15% zichtbaar. Vooral in de laatste jaren (2011-2013) daalde de omzet snel, namelijk met 7 indexpunten. 

Deze cijferreeks is gebaseerd op productiecijfers van de totale creatieve industrie, bestaande uit de deelsectoren Kunst en cultureel erfgoed, Media en entertainment en Creatieve zakelijke dienstverlening, min de overheidsubsidies aan kunst en cultuur. De deelsectoren hebben net als de gehele Nederlandse economie last van de crisis. Consumenten geven minder uit aan kunst en cultuur (bijvoorbeeld boeken, kunstwerken, muziek) en bedrijven besteden minder aan creatieve dienstverlening (bijvoorbeeld een nieuw ontwerp van de huisstijl). 

Terwijl de omzet daalt, neemt het aantal bedrijven in de creatieve sector juist toe. Dat betekent dat bedrijven gemiddeld minder omzet maken. Er is sprake van schaalverkleining en, uiteindelijk, versnippering. 

 

Bron: 

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuur-wetenschappelijk Onderzoek (TNO). Deze cijferreeks is de som van 'Kunsten en erfgoed', 'Media en Entertainment' en 'Creatief zakelijke dienstverlening'. Het gaat om het aantal bedrijven in die drie deelsectoren bij elkaar opgeteld.