Lid muziek-, zang-, of toneelvereniging

In 2013 is naar schatting 9,5% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging. Dit bereikcijfer van zang-, muziek- en toneelverenigingen is hoger dan in 2005. Het bereik is echter wel gedaald ten opzichte van piekjaar 2009; toen was het bereik nog 10,3%.

De recente daling in het bereik van amateurkunstverenigingen past in de bredere teruggang in lidmaatschappen bij verschillende verenigingen: ook natuur- en milieuorganisaties en (in mindere mate) consumentenorganisaties kampen sinds 2008 met een teruggang. De economische crisis kan worden aangewezen als één van de oorzaken.

Amateurkunstbeoefening neemt de laatste jaren in het algemeen af, zoals blijkt uit verminderde tijdsbesteding aan bijvoorbeeld zingen, toneel en ballet, of schilderen en tekenen.  

Bron: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Leefsituatie - Index. Aan de hand van een tweejaarlijkse enquête volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Deze peilingen betreffen even jaren, voor de cultuurindex is steeds het gemiddelde van de twee aangrenzende jaren berekend. Het gaat om de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.