Giften door fondsen, bedrijven en kansspelen

In 2013 ligt het totaalbedrag van giften van fondsen*, bedrijven en kansspelen 35% lager dan in 2005 (na inflatiecorrectie). Waar het bedrag in 2005 tot 2009 nog toeneemt, slaat de trend na 2009 om. Tussen 2009 en 2013 daalt het totaalbedrag van giften aan cultuur met 69 indexcijfers.

De economische crisis is een verklaring voor deze daling in financiële steun. Veel bedrijven hebben hun bijdragen aan kunst en cultuur stopgezet. Bedrijven hebben daarnaast veelal geen vastomlijnd beleid omtrent sponsoring en donaties, waardoor het totaalbedrag aan giften uit deze bron sterk fluctueert (Zie ook: Geven in Nederland 2015). De bijdragen aan cultuur zijn sowieso relatief klein, vergeleken met bijvoorbeeld bijdragen aan kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en sport en reactie.

De overheidscampagne omtrent de fiscale voordelen van donaties aan cultuur – via de Geefwet – heeft in dit opzicht nog weinig effect gehad (Zie ook: Bekkers & Franssen 2015, in Boekman 103). Mogelijk komt daar verandering in, wanneer men beter op de hoogte is van deze wet. 

* Let op: een knelpunt in onderzoek naar vermogensfondsen is het gebrek aan volledige gegevensbestanden. Veel vermogensfondsen hebben een traditie van werken ‘in stilte’. Doordat zodoende een steekproefkader ontbreekt, is het niet mogelijk om generalisaties te maken naar de volledige populatie van vermogensfondsen (zie: Geven in Nederland 2015).

Bron: 

Sinds 1995 brengt het Centrum voor Filantropische Studies, het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland de tweejaarlijkse publicatie 'Geven in Nederland' uit. Hiermee worden de ontwikkelingen van filantropie in Nederland in kaart gebracht. Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair algemeen nut doelen worden gesteund. Het Centrum voor Filantropische Studies is een onderdeel van de Vrije Universiteit in Amsterdam.