Gebruik openbare bibliotheken

Het gebruik van openbare bibliotheken (bestaande uit uitleningen van en digitale toegang tot de collectie) is in 2005-2013 gedaald met 14%. In 2005 werden bibliotheekcollecties ongeveer 134 miljoen keer gebruikt, in 2013 116 miljoen. In deze periode is het aantal leden ongeveer gelijk gebleven.

In 2005-2013 is het aantal fysieke uitleningen met meer dan een derde gedaald, van ongeveer 133 miljoen in 2005, naar 84 miljoen in 2013. Het publiek maakt daarentegen vaker gebruik van digitale content. Zo wordt bijvoorbeeld Literatuurplein.nl, een website van openbare bibliotheken over literatuur, steeds vaker bezocht (zie: bibliotheekmonitor.nl: Trends bibliotheken).

De algehele daling het gebruik van bibliotheken houdt wellicht verband met een krimp in de beschikbare collectie. Bibliotheken hebben minder boeken, bladmuziek, films en ander materiaal in de kasten staan om uit te lenen.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline, en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Het gaat zowel om fysieke uitleningen (CBS) als om het gebruik van de digitale content (KB).