Exportwaarde Nederlandse muziek en kunstvoorwerpen

Het sterk gegroeide aantal muziekoptredens over de grens is de hoofdreden van de sterke groei van deze indicator. Brachten deze optredens in 2005 nog 13 miljoen op, in 2011 was dit al 72 miljoen (niet gecorrigeerd voor inflatie). Vooral de toename van optredens in de VS is van invloed op deze sterke groei. De exportwaarde van Nederlandse muziekinstrumenten piekte in 2009 en kwam in 2011 ongeveer terug op de beginwaarde. Voor de kunstvoorwerpen heeft de export behoorlijk geschommeld, maar de waarde in 2011 is flink hoger dan in 2005.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline en onderzoeksbureau Perfect & More BV. De cijferreeks is een som van de exportwaarde van Nederlandse muziekoptredens over de grens (Onderzoek door Perfect & More BV in opdracht van Buma Cultuur) en de exportwaarde van Nederlandse muziekinstrumenten en kunstvoorwerpen over de grens (CBS).