Eigen inkomsten VNPF-poppodia

De 49 podia aangesloten bij de VNPF genereerden in 2013 gemiddeld 72% van hun inkomsten zelf. De eigen inkomsten komen uit kaartverkoop (35%), horecaopbrengsten (25%) en besloten verhuur, sponsoring en overige bronnen (12%). Van de inkomsten die gegenereerd worden uit kaartverkoop gaat het overgrote gedeelte naar de artiest. Sinds 2011 zijn de eigen inkomsten van de podia afgenomen. Dit komt doordat de populatie van VNPF-leden uit kleinere podia bestaat, maar ook door het gedaalde aantal activiteiten en bezoeken per podia en de (tijdelijke) sluiting van enkele grote poppodia.

Bron: 

De eigen inkomsten van het aantal podia dat zich heeft aangesloten bij de VNPF, Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals.