Eigen inkomsten musea en BIS-presentatie-instellingen

De eigen inkomsten van de presentatie-instellingen in de basisinfrastructuur, zoals De Appel in Amsterdam, zijn door de jaren heen relatief stabiel gebleven rond 2 miljoen euro per jaar. De eigen inkomsten van de musea zijn flink gegroeid. Vooral de publieksinkomsten (entreegelden en de vergoeding voor het gebruik van de museumkaart) groeiden aanzienlijk. Ook de overige inkomsten vergaard uit onder andere lezingen, verhuur van ruimten en bruikleenverkeer zijn in de afgelopen jaren toegenomen.

Bron: 

Museumcijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline 'totaal directe opbrengsten'. BIS-Presentatieinstellingen zijn instellingen die meerjarige subsidie ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via de basisinfrastructuur (BIS). De cijfers zijn afkomstig van de jaarlijkse uitgave Cultuur in Cijfers van het Ministerie van OCW. De som van beide cijfers vormt het getal van eigen inkomsten.