Directe belastinguitgaven cultuur

In de periode 2005-2013 zijn de directe belastinguitgaven gedaald met 5%. Dit is na toepassing van inflatiecorrectie. De rijksoverheid steunt de kunst- en cultuursector niet alleen met subsidies, maar ook met directe en indirecte belastinguitgaven. Op deze manier beïnvloeden burgers hoe overheidsbijdragen worden verspreid. Zij hebben namelijk fiscaal voordeel bij bepaalde bestedingen, waardoor de overheid belasting ‘uitgeeft’ of misloopt wanneer de consument deze bestedingen besluit te doen.

Vormen van belastingaftrek in 2005-2011 zijn onder andere heffingskorting op cultureel beleggen (afgeschaft per 1 januari 2013) en de belastingvrijstelling van rendement uit voorwerpen voor kunst en wetenschap. Sinds 2013 is daarnaast de Geefwet van kracht, waardoor donaties aan culturele instellingen fiscaal (extra) voordeel bieden.

De lichte daling van deze indicator heeft vooral te maken met het verdwijnen van fiscale stimulansen voor film in 2007.

Bron: 

Rijksbegroting (hoofdstuk5), bewerkt door Sigrid Hemels en Henk Vinken.