Collectie openbare bibliotheken

Openbare bibliotheken hebben steeds minder eigendommen, zoals boeken, bladmuziek en films. De collectieomvang is in 2005-2013 met 23% gekrompen. In deze periode is het aantal openbare bibliotheekorganisaties met meer dan de helft afgenomen, door fusies en sluitingen. De daling in collectieomvang is, net als de verminderde inkomsten, dan ook niet onverwacht. 

Daarnaast is er sprake van een herdefiniëring van bibliotheken en de rol die zij hebben voor hun publiek. Daarbij zetten de organisaties minder in op het uitlenen van (fictie)boeken, en besteden zij in plaats daarvan meer aandacht aan bijvoorbeeld educatieve taken, of een rol als ontmoetingsplek. Ook deze trend verklaart mede waarom bibliotheken bijvoorbeeld minder boeken in de kasten hebben staan.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Het gaat hier om de som van de deelcollecties boeken, bladmuziek, audiovisuele materialen, losse tijdschriften en overig. In 2007, 2009, 2011 is het aantal exclusief losse tijdschriften en overig.