Bereik populaire podiumkunsten

Het gemiddelde bereik van uitvoeringen van populaire podiumkunsten, zoals popconcerten, musical, film en cabaret, is tot 2009 licht gegroeid en sindsdien redelijk stabiel gebleven. Het gemiddelde bereik is in 2013 nog iets hoger dan in 2005. In 2013 bezoekt gemiddeld 34% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder jaarlijks minstens één keer per jaar een van de populaire  podiumkunstengenres.

De populaire podiumkunsten trekken vanzelfsprekend een groter publiek, in vergelijking met de canonieke podiumkunsten. Zeker filmvertoningen in bioscopen en filmtheaters worden door veel Nederlanders bezocht. 

Bron: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Leefsituatie - Index. Aan de hand van een tweejaarlijkse enquete volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Deze peilingen betreffen even jaren, voor de cultuurindex is steeds het gemiddelde van de twee aangrenzende jaren berekend. Het gaat hier om het percentage van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorfgaande twaalf maanden  eens of vaker een bezoek bracht aan een voorstelling.