Bereik canonieke podiumkunsten

Het gemiddelde bereik van uitvoeringen van canonieke podiumkunsten, zoals klassieke muziek, opera, toneel en ballet, is lange tijd stabiel gebleven. In 2011-2013 daalt het bereik echter met 8 indexcijfers. In 2013 bezoekt gemiddeld 13,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder minstens één keer per jaar een uitvoering van een van de canonieke genres; in 2011 was dit nog 14,6% van de bevolking. De trend past in een bredere ontwikkeling van dalende bezoekaantallen bij podiumkunstenuitvoeringen.

Het bereik van canonieke podiumkunsten blijft gedurende de periode 2005-2013 veel kleiner dan het bereik van de populaire podiumkunsten. Deze populaire genres hebben gemiddeld een bereik van 34,1% in 2013. Het bereik van deze genres is bovendien ook stabieler.

Bron: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Leefsituatie-Index. Aan de hand van een tweejaarlijkse enquête volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Deze peilingen betreffen even jaren, voor de cultuurindex is steeds het gemiddelde van de twee aangrenzende jaren berekend. Het gaat hier om het percentage van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande twaalf maanden een keer of vaker een bezoek bracht aan een voorstelling.