Auteursrechten: Tekst (Lira)

De vergoedingen die auteursrechten organisatie Lira aan schrijvers (van bijvoorbeeld boeken en scenario’s) uitkeerde, zijn in 2013 35% lager dan in 2005. Dit is na inflatiecorrectie.

De belangrijkste wettelijke vergoedingen die Lira int en uitkeert zijn op basis van het leenrecht (voor uitleningen van boeken bij bibliotheken), de thuiskopieheffing (op verschillende mediadragers, in verband met privé kopieën van bijvoorbeeld films) en het reprorecht (voor kopiën in boeken, tijdschriften of kranten).

Rechthebbenden kunnen met terugwerkende kracht aanspraak maken op de auteursrechtgelden.  De bedragen laten zien welke vergoedingen rechthebbenden in het peiljaar hebben ontvangen, niet welke auteursrechtgelden er in dat jaar zijn ‘verdiend’.

Het bedrag aan auteursrechtgelden daalt onder andere doordat minder boeken worden uitgeleend en verkocht. Daarnaast wijst Lira op een verouderde systematiek in leenrecht, waardoor auteurs relatief weinig verdienen aan digitale uitleningen van hun werk (zie ook: Lira Jaarverslag 2014). 

Bron: 

Lira (Stichting Literaire Rechte Auteurs) is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten (of hun erfgenamen). Lira beheert (collectief) auteursrechten van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. In 2005 en 2007 verdeelde Nieuwswaarde ook auteursrechten op dit gebied, dit is opgegaan in Lira en de oude cijfers zijn opgeteld bij de berekening. Lira behartigt de belangen van meer dan 10.000 auteurs.