Auteursrechten: Muziek (Buma, Stemra, Sena)

Het totaalbedrag aan vergoedingen dat Buma/Stemra en Sena in 2013 aan makers van muziek uitkeerden, is 6% hoger dan in 2005 (na inflatiecorrectie). Rechthebbenden kunnen met terugwerkende kracht aanspraak maken op de vergoedingen uit auteursrecht over muziekwerken. De bedragen laten daarom zien welke vergoedingen rechthebbenden in het peiljaar hebben ontvangen, niet welke vergoedingen er in dat jaar zijn ‘verdiend’.

Auteursrechten zitten bovendien ingewikkeld in elkaar, doordat de muziekbranche net als de gehele culturele sector te maken heeft met digitalisering. Consumenten vinden op het internet muziekalbums en –singles, soms illegaal aangeboden. Daarnaast wordt muziek steeds vaker via populaire streamingdiensten (zoals Spotify) geconsumeerd. Deze ontwikkelingen betekenen dat verdienmodellen en auteursrechten moeten worden aangepast. 

Bron: 

Het cijfer auteursrechten muziek komt voort uit een optelling van cijfers van drie organisaties die zich daar mee bezig houden: Buma/Stemra is de werkorganisatie van vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) en Stichting Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs). Buma/Stemra beharigt de belangen van zo'n 23.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Buma focust op het openbaar maken van muziek (uitvoeringsrechten) zoals live-optredens, Stemra focust op het vastleggen en verveelvoudigen van muziek, zoals de productie van cd's en dvd's. De derde belangenorganisatie is Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten), zij houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek.