Auteursrechten: Beeld (Pictoright)

Het totaalbedrag aan auteursrechtgelden voor visuele makers (zoals illustratoren en beeldend kunstenaars) is tussen 2005 en 2013 explosief gestegen. Het totaalbedrag dat Pictoright in 2013 verdeelde ligt, na toepassing van de inflatiecorrectie, 79% hoger dan het totaalbedrag in 2005.

In 2005 werd het bedrag nog door verschillende organisaties werd verdeeld. Pictoright is in 2008 ontstaan uit een fusie van een aantal verschillende auteursrechtenorganisaties voor beeldmakers. Visuele makers kunnen bij Pictoright met terugwerkende kracht aanspraak maken op auteursrechtgelden. De bedragen laten daarom zien welke vergoedingen rechthebbenden in het peiljaar hebben ontvangen, niet welke auteursrechtgelden er in dat jaar zijn ‘verdiend’.  

De stijging in auteursrechtgelden voor visueel werk hangt vermoedelijk samen met de fusie, welke als doel had de verdeling van rechten overzichtelijker en transparanter te maken. Bovendien is er een verband met de digitalisering; met de opkomst van het internet heeft de beeldcultuur haar opmars gemaakt, waardoor visuele makers ook vaker aanspraak kunnen maken op auteursrechten 

Bron: 

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: Illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Voorgangers Beeldrecht, Scrio en De Visuelen zijn in 2008 gefuseerd tot Pictoright. Voor de jaren 2005 en 2007 zijn de auteursrechtengelden van de drie voorgangers opgeteld. In 2013 zijn er 5198 makers aangesloten bij Picoright.