Aantal zalen (podiumkunsten)

Leden van de VSCD en van de VNPF en overige theaters hebben in 2013 nog iets meer zalen dan in 2005. Het aantal schommelt in 2005-2013 rond de 520, met als piek 537 in 2011.

Dat het aantal theaterzalen redelijk stabiel is, is positief gezien de langzame terugloop op andere facetten van de sector: eerst in de bezoekaantallen en vervolgens in het aantal voorstellingen. Het is echter mogelijk dat ook het aantal zalen deze dalende trends zal gaan weerspiegelen. Zo kan in de jaren na 2013 het aantal tot onder het niveau van 2005 zakken, in reactie op de afnemende bezoeken.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia-, en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg-, en Concertzaal Directeuren (VSCD). De cijfers zijn aangevuld met gegevens van bedrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die door het CBS gerubriceerd zijn onder de SBI 90.04 (theaters, schouwburgen en evenementhallen). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.