Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

Het aantal voorstellingen dat door VSCD-leden, VNPF-leden en overige theaterzalen is doorgegeven aan het CBS, is de laatste jaren vrij plotseling gedaald, van 59.004 in 2011, tot 50.692 in 2013. De daling in het aantal uitvoeringen in deze periode is 14%.

De krimp volgt op een periode van voortdurende groei; in 2005-2011 steeg het aantal uitvoeringen juist nog met 10%. Waarschijnlijk reageren gezelschappen en producenten in 2011-2013 op de overheidsbezuinigingen.

De afname in het aantal voorstellingen doet zich vooral voor bij kleinere podia, bij de klassieke genres én in die regio’s waar het aanbod toch al niet zo groot was, blijkt uit onderzoek (zie: Marlet 2015, in Boekman 105).

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia-, en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg-, en Concertzaal Directeuren (VSCD). De cijfers zijn aangevuld met gegevens van bedrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die door het CBS gerubriceerd zijn onder de SBI 90.04 (theaters, schouwburgen en evenementhallen). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.