Aantal verkochte boeken (incl. e-books)

In 2013 zijn 41 miljoen boeken verkocht: 6,6 miljoen minder dan in 2006*. Deze daling van 14% vindt plaats tussen 2009 en 2011, na enkele jaren van lichte groei. Door de afname in verkopen zien boekverkopers in deze periode ook hun inkomsten dalen, met 24%. Opvallend is de toenemende verkoop van e-books tussen 2010 en 2013: in 2010 was de afzet van e-books 0,4 miljoen exemplaren, in 2013 1,7 miljoen exemplaren. Dit betekent dat afname in verkoop van fysieke boeken nog omvangrijker is dan 14% in 2006-2013.

De economische crisis lijkt de belangrijkste oorzaak voor de afname van boekverkoop. Ook ondervindt de boekverkoop door digitalisering concurrentie van andere vormen van (online) vrijetijdsbesteding, zoals muziek en video. Daarnaast ervaart de sector ‘ontlezing’ door een verschuiving in mediagebruik; in plaats van boeken en tijdschriften, ‘leest’ men nu vaker e-mails, berichten op sociale media, en websites (zie ook: Leesmonitor.nl: ontlezing) .

* Voor het aantal verkochte boeken zijn de cijfers over 2006 gebruikt als basiswaarde voor de indexering, bij gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare cijfers over 2005.

** Dit bedrag is gecorrigeerd voor inflatie.

Bron: 

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).  Het gaat om een optelling van algemene boeken (A-boeken). Studieboeken en wetenschappelijke boeken maken geen onderdeel uit van deze reeks.