Aantal tentoonstellingen musea

Het aantal tentoonstellingen dat musea organiseren, is ten opzichte van 2005 afgenomen. Na een korte periode van groei, daalt het aantal exposities van 2.420 in 2007 naar 1.921 in 2013. In deze periode tellen de musea wel steeds meer bezoeken. Dat betekent dat musea per tentoonstelling meer bezoekers trekken dan voorheen.

De manier waarop musea hun vaste collecties en tijdelijke exposities presenteren is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Musea proberen een groter publiek te trekken door een ‘belevenis’ aan te bieden, en bijvoorbeeld evenementen rondom tentoonstellingen te organiseren. Deze evenementen gaan regelmatig ook gepaard met de nodige media-aandacht. 

Bron: 

Museumcijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline.