Aantal rijksmonumenten

Het aantal rijksmonumenten is in 2013 4% hoger dan in 2005. Meer dan de helft van alle rijksmonumenten, namelijk 36.224, is een woonhuis. Opvallend is daarnaast de toename binnen een relatief kleine categorie; verdedigingswerken. Dit aantal steeg tussen 2005 en 2013 met meer dan 40%, naar 1.709.

De basis voor wettelijke bescherming van monumenten is de eerste Monumentenwet uit 1961. In de eerste periode lag bij het uitvoeren van deze wet de nadruk op gebouwen die van vóór 1850 dateren. In de jaren '90 verschoof de focus naar bouwwerken uit de periode 1850-1940. Recent wordt de lijst van rijskmonumenten alleen nog aangevuld met panden uit de wederopbouwperiode, 1940-1965.

Bron: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wet-, en regelgeving en erfgoedbeleid uit.