Aantal openbare bibliotheken

Tussen 2005 en 2007 liep het aantal openbare bibliotheekorganisaties terug, van 341 tot 202. Deze daling van 41% is het gevolg van schaalvergroting. Na deze golf van fusies daalde het aantal organisaties iets verder, tot 160 in 2013. De openbare bibliotheken hebben steeds vaker een klein aantal (hoofd)vestigingen, met daarnaast service- en afhaalpunten en zelfbedieningsbibliotheken.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van het Bibliotheek Informatie Systeem (BIS) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).