Aantal musea en BIS presentatie-instellingen

In 2005-2013 is het aantal musea en BIS presentatie-instellingen in Nederland redelijk stabiel. Een bescheiden stijging, van 3% ten opzichte van 2005, is het resultaat van een periode van lichte schommelingen. In 2013 zijn er 805 Musea en BIS presentatie-instellingen. 

Het tellen van het aantal musea in Nederland is echter niet makkelijk. 'Museum' is immers geen beschermde term, waardoor uiteenlopende organisaties zich als zodanig mogen presenteren. Bovendien zijn er verschillende definities van waneer een organisatie ook daadwerkelijk als museum fungeert. Volgens sommige definities moet een museum een eigen collectie bezitten, maar bijvoorbeeld de Hermitage in Amsterdam en de Kunsthal in Rotterdam hebben dat niet, hoewel ze mogelijk wel als museum worden ervaren door (grote aantallen) bezoekers. Omdat er veel onduidelijkheid bestond over het aantal musea in Nederland heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Museumvereniging een lijst samengesteld met als doel alle musea in Nederland bijeen te brengen. In 2013 stond de teller op 1327 musea. In dat jaar waren 423 geregistreerde 'officiële' musea aangesloten bij de Museumvereniging.

Voor de Cultuurindex Nederland zijn de cijfers van het CBS gebruikt. Daarbij worden de Presentatie-instellingen uit de Basis Infrastructuur (BIS) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgeteld.

 

Bron: 

Museumcijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. BIS-Presentatieinstellingen zijn instellingen die meerjarige subsidie ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via de basisinfrastructuur (BIS). De cijfers zijn afkomstig van de jaarlijkse uitgave Cultuur in Cijfers van het Ministerie van OCW. De som van beide cijfers vormt het getal van het aantal musea en BIS-presentatieinstellingen.