Aantal leerlingen en cursisten centra voor de kunsten

Het aantal leerlingen en cursisten van centra voor de kunsten is drastisch gedaald, van bijna 448 duizend in 2005, naar 272 duizend in 2013. Bijna 40% van het leerlingenbestand is verdwenen. De daling in het aantal cursisten is in lijn met een duidelijk aanwezige, maar relatief minder omvangrijke krimp in amateurkunstbeoefening.

Door gemeentelijke bezuinigingen is er een afname in het aantal kunstencentra: in 2005-2013 daalde het aantal centra voor de kunsten met 43%, waardoor ook het aantal leerlingen afneemt.

De kunstencentra hebben een klein marktaandeel in de amateurkunstbeoefening. Van alle kunstbeoefenaars die les nemen, doet 17% dit bij een kunstencentrum. De overige 83% bezoekt bijvoorbeeld een dansschool, amateurvereniging, of een zelfstandig werkende docent (zie: IJdens, 2015). 

Bron: 

Centra voor de kunsten, aangesloten bij Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor culturele instellingen en cultureel ondernemers die professionele kunsteducatie bieden, amateurkunstbeoefening mogelijk maken en/of kunstparticipatie bevorderen.