Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

Het aantal leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) in 2013 komt exact overeen met het aantal in 2005. Het aantal schouwburgen en concertzalen dat lid is van de VSCD, is in de jaren daartussen is  eerst sterk gegroeid (tussen 2005-2007), en vervolgens langzaam weer teruggelopen. 

De cijfers geven geen uitsluitsel of er in 2005-2013 ook schouwburgen en theaters verdwenen zijn. In deze periode constateert het CBS een lichte toename in het aantal zalen in de podiumkunstensector. Een deel van deze zalen is van VSCD-leden. 

Bron: 

Vereniging van Nederlandse Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD).