Aantal leden VNPF (poppodia)

Het aantal poppodia dat lid is van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is in de periode 2005-2013 steeds afgenomen. Het aantal is zelfs 33% onder het niveau van 2005. Bijna de helft van de daling vond plaats tussen 2005-2007. In deze periode nam het aantal leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) nog toe.

De afname in het aantal VNPF-podia kan veroorzaakt worden door (tijdelijke) sluitingen, fusies en/of uitschrijvingen bij de vereniging. Aangezien de totale inkomsten van VNPF-podia vrij stabiel zijn, lijkt een scenario van fusies aannemelijk, hoewel stabiliteit in inkomsten ook andere oorzaken kan hebben. 

Bron: 

Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF).