Aantal leden openbare bibliotheken

Het aantal leden van openbare bibliotheken is in de periode 2005-2013 met 4% gedaald, van 4 miljoen leden in 2005, naar 3,9 miljoen in 2013. Deze daling is gering, in vergelijking met de afname in het gebruik van de openbare bibliotheekcollecties. Het aantal uitleningen en digitale gebruik van catalogi nam met 14% af in de periode 2005-2013.  

De krimp in het aantal bibliotheekleden is dankzij collectieve marketinginspanningen van bibliotheken beperkt gebleven. Verder zorgde intensieve samenwerking met scholen voor een stijging van het aantal jeugdleden. Terwijl het aantal volwassen leden daalde van 2 miljoen naar 1,6 miljoen, groeide het aantal jeugdleden (tot en met 18 jaar) juist van bijna 2 miljoen naar 2,2 miljoen. Naar schatting is dit meer dan twee derde van alle jeugd in Nederland. Jeugdleden zijn echter gratis lid van de bibliotheek. De bibliotheekorganisaties werven zodoende niet of nauwelijks inkomsten uit deze leden. 

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline. Het gaat hier om persoonlijk geregistreerde lidmaatschappen, collectieve lidmaatschappen tellen niet mee.