Aantal leden NGA (galeries)

De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) heeft in 2013 veel minder leden dan in 2005, namelijk 133 in 2013 ten opzichte van 211 in 2005. Dit betekent een daling van 37%.

De krimp in het aantal NGA-leden wordt in verband gebracht met een relatief kwetsbare en vooral versnipperde galeriebranche. Galeries zijn vaak kleine ondernemingen, en daardoor gevoelig voor conjunctuurschommelingen (zie: Vinken 2015). Door de economische crisis zijn vermoedelijk veel ondernemingen gesloten.

De NGA vertegenwoordigt veelal de zeer actieve kunstgaleries. Het aandeel van NGA-leden in het totale aantal kunstgaleries is de laatste jaren iets toegenomen. Naar schatting waren er 475 actieve kunstgaleries in Nederland in 2014, waarvan 175 lid van de NGA. Dit aandeel (37%) is groter dan het aandeel in 2010 (30%) (Zie: Van der Valk 2014). 

Bron: 

De Nederlandse Galerie Assocatie (NGA) is in 2004 ontstaan uit een fusie van De Galeriebond Nederland (GgB) en de Nederlandse Vereniging van Galeriehouders (NVG). Mede daardoor is het ledenaantal in 2005 hoog.