Aantal cd-winkels

Het aantal cd-zaken is flink afgenomen. Cd-zaken die er nog zijn, verkopen niet langer traditioneel alleen muziek maar steeds vaker ook games en films, zogenaamde entertainmentzaken. Andere belangrijke verkooppunten van cd's, dvd's en games zijn warenhuizen, speelgoedzaken en computershops. Uiteraard speelt de concurrentie met online muziekvoorziening (downloaden, streamen) hier een hele grote rol.

Bron: 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). In het HBD werken de ondernemers- en werknemersorganisaties in de detailhandel samen om (onder andere) cijfers te verzamelen. HBD is gestopt per 2013, de cijfers bestaan voort op www.detailhandel.info